Szanowni Państwo

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń otwartych jak również szkoleń zamkniętych (in-company) w następujących sektorach: rachunkowość, finanse, podatki i prawo pracy. Szkolenia realizujemy we wszystkich województwach naszego kraju, dzięki czemu mamy możliwość dotarcia do większej grupy bezpośrednio zainteresowanych osób i instytucji. Głównymi odbiorcami naszych szkoleń są jednostki sektora finansów publicznych. Organizujemy szkolenia praktyczne, wynikające z potrzeby zdobycia nowej wiedzy w oparciu o często zmieniające się przepisy.

Szkolenia otwarte - są to szkolenia realizowane zazwyczaj w formie jedno lub dwudniowej, przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców. Zasadniczym przesłaniem tych szkoleń jest przekazanie wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz szczegółowa analiza problemów dotyczących wybranych tematów z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, prawa pracy.

Szkolenia zamknięte (in-company) - są to szkolenia realizowane na indywidualne zamówienie firm i instytucji. Zaletą szkoleń zamkniętych jest możliwość stworzenia własnego programu szkolenia przez zamawiającą jednostkę w oparciu o konsultacje z naszą firmą. Szkolenia te organizowane są w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego, tak by nie kolidowały z codzienną Państwa pracą. Uczestnicy szkoleń to pracownicy wskazani przez jednostkę zamawiającą. Nadrzędnym celem tych szkoleń jest przygotowanie firm i instytucji do wdrażania nowych przepisów związanych ze zmieniającymi się ustawami w zakresie rachunkowości, finansów, podatków i prawa pracy jak również rozwiązanie indywidualnych problemów zamawiającej jednostki.